Оферти, предлагани от Toyota и Т.С.Ц Велико Търново

Годишен технически преглед Нови цени от 01.01.2024г.

от 60,00 лв. от 55,00 лв. Валидна от 16.2.2024 г.

От 12.07.2021г. Държавата въведе нови задължителни стикери, отразяващи екокатегорията на автомобилите, който ще се поставя на челното стъкло.

Бихме искали да Ви информираме, че цената на техническите прегледи е променена, считано от тази дата. За Великотърновска област, цените на годишния технически преглед, са:

  • Лек автомобил – 60 лв
  • Лек автомобил 4х4 – 70 лв
  • Лек таксиметров автомобил – 60 лв
  • Бус до 9 места (категория М1) – 60 лв
  • Ремарке до 3,5 т – 55 лв
  • Ремарке над 3,5 т – 60 лв

Необходими документи за минаване на ГТП:

  • Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (може и ксерокопие на големия талон);
  • Полица от валидна застраховка гражданска отговорност;
  • Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС);
  • За ППС с монтирана АГУ, отразено в системата на ИААА преди 01.09.2014 г., не се изисква документ; За ППС с новомонтирана АГУ след 01.01.2015 г. се изисква представянето на протокол за пускане в експлоатация на АГУ, издадено от оторизирана фирма;

ВАЖНО: За преминаване на ГТП е необходимо автомобилът да има платен данък!

Забележка: Посочените документи са в съответствие с изискванията на Наредба № Н – 32 на Министерство на транспорта за извършване на годишни технически прегледи.

Нагоре